Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Sześcian/Siatka

Wyszukiwanie zadań

Jedna ze ścian sześcianu została rozcięta wzdłuż przekątnych, jak na rysunku obok. Dwa z podanych poniżej rysunków nie przedstawiają siatki tego sześcianu. Które?


PIC


A) 1 i 3 B) 1 i 5 C) 3 i 4 D) 3 i 5 E) 2 i 4

Z którego z poniższych kawałków papieru można skleić pudełko, którego kształt przedstawiono na rysunku obok?


PIC


spinner