Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jaka jest wartość sumy  ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ co s1 + cos 2 + cos3 + ⋅⋅⋅ + cos 358 + cos3 59 ?
A) 1 B) π C) 0 D) 359 E) -1

Różnica

 2 2 2 2 (1 + 2 + 3 + ⋅⋅⋅+ 2005 ) − (1 ⋅3+ 2⋅4 + 3 ⋅5 + ⋅⋅⋅+ 2004 ⋅2006 )

jest równa
A) 2000 B) 2004 C) 2005 D) 2006 E) 0

Wartość sumy ---1---- ----1--- ------1------- 2√1+√ 2 + 3√2+ 2√3 + ⋅⋅⋅+ 100√99+99√100 jest równa
A) -999- 1000 B) -99 100 C) 9- 10 D) 9 E) 1