/Konkursy/Zadania/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 7763965

Statek wycieczkowy, płynąc z prądem rzeki, pokonuje trasę z miasta A do miasta B w ciągu dwóch godzin, natomiast z powrotem płynie o pół godziny dłużej. Ile czasu będzie płynąć tratwa z miasta A do miasta B ?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy prędkość rzeki przez vr , a prędkość statku przez vs , to odległość między A i B wynosi

s = (vs + vr)2 = (vs − vr)2,5 2vs + 2vr = 2,5vs − 2,5vr 4,5vr = 0,5vs 9vr = vs s = 2(vs + vr) = 2(9vr + vr) = 20vr .

Czas jaki potrzebuje tratwa na przepłynięcie od A do B to

 s 20vr ---= -----= 20 . vr vr

 
Odpowiedź: 20 godzin

Wersja PDF
spinner