Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wybieramy losowo n punktów na okręgu. Oblicz prawdopodobieństwo, że punkty te leżą na jednym półokręgu.

Z przedziału [0,1] wybrano losowo dwa punkty, które podzieliły go na trzy odcinki. Jaka jest szansa, że uda się z nich zbudować trójkąt?

W jednej urnie są 3 kulki białe i 5 kulek czarnych. W drugiej urnie znajdują się 2 kulki czerwone i 3 kulki niebieskie. Doświadczenie polega na jednoczesnym losowaniu po jednej kulce z obu urn.

  • Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω i oblicz ile elementów ma ten zbiór.
  • Umawiamy się, ze za wylosowanie kulki białej otrzymuje się 16 złotych, kulki czerwonej 16 złotych, kulki czarnej 17 złotych i kulki niebieskiej 17 złotych. Wyznacz zmienną losowa określoną na przez powyższe zasady.
  • Oblicz wartość oczekiwaną powyższej zmiennej losowej.
  • Oblicz wariancję i odchylenie standardowe powyższej zmiennej.

Rzucono 4 razy symetryczną monetą. Oblicz wariancję liczby wyrzuconych orłów. Podaj wynik z dokładnością do 0,001.