Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Nierówności/Układy nierówności/Liniowy

Wyszukiwanie zadań

Wyznacz iloczyn (część wspólną) zbiorów rozwiązań nierówności: x−22 ≤ 3(x + 8) oraz 4(x − 1) − (2x + 7 ) < 3 .

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz iloczyn (część wspólną) zbiorów rozwiązań nierówności: x−36 ≤ 2(x + 4) oraz 5(x − 3) − (3x + 8 ) < 1 .

Rozwiąż nierówności i zaznacz na osi liczbowej liczby, które spełniają obie nierówności jednocześnie.

{ 8x + 5 > 12x − 3 4 − 7x > 7− 10x.
Ukryj Podobne zadania

Rozwiąż nierówności i zaznacz na osi liczbowej liczby, które spełniają obie nierówności jednocześnie.

{ 5(2x − 3) < 4(3 + x ) 3(6− 2x)− 2(2x − 6) < 0 .

Rozwiąż nierówności i zaznacz na osi liczbowej liczby, które spełniają obie nierówności jednocześnie.

{ (3x− 6)(3x + 4) − x ≤ (3x − 5)(3x + 4) (x− 1)2 ≤ (x − 3)(x − 7).

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów, których współrzędne (x,y ) są rozwiązaniem układu nierówności

( |{ y + 3x ≤ 4 4y − 3x ≤ 31 |( 2y + x ≥ 3.

Oblicz pole tego obszaru.

spinner