Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 2373351

Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x,y prawdziwa jest nierówność 3x2 + 5y2 − 4xy ≥ 0 .

Wersja PDF
Rozwiązanie

Sposób I

Przekształcamy daną nierówność w sposób równoważny.

 2 2 3x + 5y − 4xy ≥ 0 2x2 − 4xy + 2y2 + x2 + 3y2 ≥ 0 2 2 2 2 2(x − 2xy + y )+ x + 3y ≥ 0 2(x − y)2 + x2 + 3y2 ≥ 0 .

Otrzymana nierówność jest oczywiście prawdziwa, więc wyjściowa nierówność też musiała być spełniona.

Sposób II

Potraktujmy nierówność

 2 2 3x − 4y ⋅x + 5y ≥ 0

jak nierówność kwadratową zmiennej x z parametrem y . Współczynnik przy x2 jest dodatni, więc wykresem lewej strony nierówności (dla ustalonego y –ka) jest parabola o ramionach skierowanych w górę. Ponadto

Δ = (4y)2 − 60y2 = −4 4y2 < 0,

więc parabola ta znajduje się w całości powyżej osi Ox . To oznacza, że powyższa nierówność jest spełniona dla wszystkich możliwych wartości x i y .

Sposób III

Jeżeli y = 0 to mam nierówność

 2 3x ≥ 0,

która jest oczywiście spełniona. Załóżmy zatem, że y ⁄= 0 . Możemy wtedy daną nierówność podzielić przez y2 .

 2 2 2 3x + 5y − 4xy ≥ 0 / : y ( ) 2 3 x- + 5 − 4 ⋅ x ≥ 0. y y

Jeżeli podstawimy teraz t = xy , to musimy udowodnić, że

3t2 − 4t + 5 ≥ 0 .

Ponieważ Δ = 16 − 60 = − 44 < 0 nierówność ta jest rzeczywiście zawsze prawdziwa.

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!