/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Zadania na ekstrema/Najmniejsze pole

Zadanie nr 2301192

Należy zaprojektować wymiary prostokątnego ekranu smartfona, tak aby odległości tego ekranu od krótszych brzegów smartfona były równe 0,5 cm każda, a odległości tego ekranu od dłuższych brzegów smartfona były równe 0,3 cm każda (zobacz rysunek – ekran zaznaczono kolorem szarym). Sam ekran ma mieć powierzchnię  2 60 cm . Wyznacz takie wymiary ekranu smartfona, przy których powierzchnia ekranu wraz z obramowaniem jest najmniejsza.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy przez x długość krótszego boku ekranu smartfona. Wtedy dłuższy bok tego ekranu ma długość y = 60x . Musimy teraz znaleźć najmniejszą wartość funkcji

 ( ) f (x) = (x + 0,6)(y + 1) = (x+ 0,6)⋅ 60-+ 1 = 60+ x + 36-+ 0 ,6 x x

określonej dla  √ --- x ∈ (0, 60) (bo x ma być krótszym bokiem ekranu). Liczymy pochodną

 2 f′(x) = 1 − 36-= x--−-36-= (x-−-6)(x-+-6)-. x 2 x2 x2

Widać teraz, że pochodna jest ujemna w przedziale (0 ,6 ) i dodatnia w przedziale  √ --- (6 , 60) . To oznacza, że funkcja f maleje w przedziale (0,6⟩ i rośnie w przedziale  √ --- ⟨6, 60) . W takim razie najmniejsze pole otrzymamy dla x = 6 . Dłuższy bok ekranu ma wtedy długość

 60 y = ---= 10 cm . x

 
Odpowiedź: 6 cm i 10 cm.

Wersja PDF
spinner