Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Dwusieczna

Wyszukiwanie zadań

Znajdź równanie prostej, zawierającą dwusieczną tego kąta, utworzonego przez proste k : x + 3y − 1 = 0 oraz l : 6x − 2y+ 1 = 0 , do obszaru którego należy punkt P (3,1) .

Znaleźć równania dwusiecznych kątów wyznaczonych przez proste o równaniach 3x + 4y − 2 = 0 i 4x− 3y + 5 = 0 .

Ukryj Podobne zadania

Znaleźć równania dwusiecznych kątów wyznaczonych przez proste o równaniach 4x + 2y + 1 = 0 i 11x − 2y + 7 = 0 .

Wierzchołek kąta znajduje się w punkcie W = (0,0) , jedno z jego ramion leży na prostej y = 43x , a drugie ramię przechodzi przez punkt A = (4;− 3) . Punkt P = (7,1) należy do wnętrza tego kąta. Sprawdź rachunkowo, czy punkt P leży na dwusiecznej tego kąta.

Wykaż, że punkt A (1,3) leży na dwusiecznej kąta między prostymi 3x + 4y − 1 = 0 i 4x + 3y + 1 = 0 . Napisz równanie tej dwusiecznej.

spinner