/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Zbiory liczb/Podzielność

Zadanie nr 7148689

Ze zbioru cyfr {1,2 ,3,4,5,6,7,8} losujemy kolejno dwie cyfry (losowanie bez zwracania) i tworzymy liczby dwucyfrowe tak, że pierwsza wylosowana cyfra jest cyfrą dziesiątek, a druga – cyfrą jedności. Oblicz prawdopodobieństwo utworzenia liczby podzielnej przez 4.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dwie cyfry z podanego zbioru można wybrać na 8 ⋅7 sposobów. Wypiszmy liczby podzielne przez 4, jakie możemy otrzymać w ten sposób.

12,16,24 ,28,32,36,48 , 52,56,64 ,68,72,76,84 .

Prawdopodobieństwo jest więc równe

-14- 1- 8 ⋅7 = 4.

 
Odpowiedź: 1 4

Wersja PDF
spinner