/Studia/Analiza/Zastosowania całek

Zadanie nr 6344169

Oblicz pole obszaru ograniczonego parabolami  2 y = x i  2 y = x .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wiadomo jak wygląda parabola  2 y = x , a parabola  2 x = y powstaje z tej poprzedniej przez symetrię względem prostej y = x (zamieniamy role osi Ox i Oy ).


PIC


Gdy zrobimy rysunek to widać, że szukane pole jest równe

∫ ∫ [ ]1 1 √ -- 2 1 12 2 2- 32 1-3 2- 1- 1- 0 ( x − x )dx = 0 (x − x )dx = 3x − 3x = 3 − 3 = 3. 0

 
Odpowiedź: 13

Wersja PDF
spinner