Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Wielościany/Różne

Wyszukiwanie zadań

Które z poniższych figur przedstawiają bryłę z rysunku obok?


PIC


A) W oraz Y B) X oraz Z C) Tylko Y D) Żadna z nich E) W, X oraz Y

spinner