/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Własności liczb

Zadanie nr 4463056

Znajdź ułamek o mianowniku 5 leżący na osi liczbowej między 19 30 a 12 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Ponieważ

1 15 --= --, 2 30

szukamy liczby znajdującej się w przedziale

( ) 1 5 19 ---,--- . 3 0 30

Zauważmy, że szukaną liczbą może być

18 3 ---= -. 30 5

Sposób II

Sprawdzamy na kalkulatorze, że

19-≈ 0,63 30 1 2-= 0,5.

Widać teraz, że pomiędzy tymi liczbami znajduje się 0,6 = 3 5 .

Sposób III

Szukamy liczby naturalnej n spełniającej podwójną nierówność

1-< n- < 1-9 / ⋅5 2 5 3 0 5- 19- 2 < n < 6 .

Ponieważ 5= 2,5 2 i 19 ≈ 3 ,2 6 , możemy przyjąć n = 3 .  
Odpowiedź: 3 5

Wersja PDF
spinner