/Konkursy

Zadanie nr 1154088

Najmniejszą liczbą pierwszą dzielącą sumę  11 13 3 + 5 jest
A) 2 B) 3 C) 5 D) 3 11 + 513 E) 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jako suma dwóch liczb nieparzystych, dana liczba jest parzysta. Dzieli się zatem przez 2.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner