Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Procenty/Zarobki

Wyszukiwanie zadań

Pani Alina przez cztery tygodnie pracowała przy zbiorze owoców. W drugim tygodniu zarobiła o 20% więcej niż pierwszym, w trzecim – o 25% więcej niż w drugim, a w czwartym o 25% mniej niż w trzecim. W sumie przez cztery tygodnie Pani Alina zarobiła 2895 zł. Oblicz jakie były zarobki pani Aliny w każdym z tych czterech tygodni.

30% pewnego towaru sprzedano z zyskiem 15-procentowym, a pozostałą część z zyskiem 10-procentowym. Jaki był ogólny zysk ze sprzedaży?

Właściciel sklepu kupił w hurtowni 30 książek i 20 poradników za 1020 zł. Poradniki sprzedał z zyskiem 20%, a książki z zyskiem 25%. W ten sposób zarobił 240 zł. Oblicz, w jakiej cenie sklepikarz kupił w hurtowni książki, a w jakiej poradniki.

Ukryj Podobne zadania

Marcin zarabiał miesięcznie 3400 zł, a Adam 4300 zł. Obaj otrzymali w swoich firmach podwyżki. Podwyżka otrzymana przez Adama była o 4 punkty procentowe niższa niż podwyżka otrzymana przez Marcina. Po podwyżce obaj panowie zarabiają łącznie 8452 zł. Ile zarabia każdy z panów po podwyżce? Zapisz wszystkie obliczenia.

Karol zarabiał miesięcznie 4200 zł, a Jan 3800 zł. Obaj otrzymali w swoich firmach podwyżki. Podwyżka otrzymana przez Jana była o 3 punkty procentowe wyższa niż podwyżka otrzymana przez Karola. Po podwyżce obaj panowie zarabiają łącznie 9074 zł. Ile zarabia każdy z panów po podwyżce? Zapisz wszystkie obliczenia.

Jeden z pracowników pewnej firmy otrzymuje stałą pensję miesięczną za 168 przepracowanych godzin oraz dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny. Stawka za godzinę nadliczbową jest o 50% większa niż stawka za godzinę etatową. W styczniu pracownik ten miał 8 nadgodzin i otrzymał razem 2700 zł.

  • Oblicz stawkę za godzinę nadliczbową oraz stawkę za godzinę etatową.
  • Napisz wzór funkcji wyrażającej wynagrodzenie pracownika w zależności od liczby przepracowanych godzin nadliczbowych.

Inflacja w Polsce w 2000 roku wyniosła 9%. Pan Kowalski w styczniu 2000 roku zarabiał 1500 zł, a w styczniu 2001 – 1600 zł. Czy realna wartość jego pensji wzrosła czy zmalała?

spinner