Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Procenty/Liczby

Wyszukiwanie zadań
  • Zaznacz na osi liczbowej i zapisz w postaci przedziału zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, których odległość na osi liczbowej od liczby (-1) jest nie większa niż 4.
  • Liczba 6,5 stanowi 175% liczby a . Sprawdź czy liczba a należy do danego przedziału.

Jakim procentem liczby której 1,5% wynosi 4 jest liczba która stanowi 33,3% liczby 12,6.

Różnica dwóch liczb wynosi 4. Jeżeli większą z nich zmniejszymy o 20% i mniejszą zwiększymy o 2, to otrzymamy liczby równe. Znajdź te liczby.

spinner