Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
  • Zaznacz na osi liczbowej i zapisz w postaci przedziału zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, których odległość na osi liczbowej od liczby (-1) jest nie większa niż 4.
  • Liczba 6,5 stanowi 175% liczby a . Sprawdź czy liczba a należy do danego przedziału.

Oblicz 12% liczby 250.

Znajdź liczbę, której 3% wynosi 16.

Jakim procentem liczby której 1,5% wynosi 4 jest liczba która stanowi 33,3% liczby 12,6.

Znajdź liczbę, której 37% wynosi:  1 2 ∘ -9- (1 3) − 16 .

Jaki procent liczby 120 stanowi liczba 15?

Różnica dwóch liczb wynosi 4. Jeżeli większą z nich zmniejszymy o 20% i mniejszą zwiększymy o 2, to otrzymamy liczby równe. Znajdź te liczby.