Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Świeże grzyby zawierają 90% wody. W wyniku suszenia masa grzybów zmniejsza się dziewięciokrotnie. Ile procent wody zawierają suszone grzyby?

  • Zaznacz na osi liczbowej i zapisz w postaci przedziału zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, których odległość na osi liczbowej od liczby (-1) jest nie większa niż 4.
  • Liczba 6,5 stanowi 175% liczby a . Sprawdź czy liczba a należy do danego przedziału.

Ognisko muzyczne w przypadku rezygnacji z kursu nie zwraca pełnej opłaty, lecz potrąca od niej pewną kwotę.

  • Jeśli rezygnacja z kursu nastąpiła przed jego rozpoczęciem, to potrąca się 64 zł, czyli 8% opłaty za kurs. Ile wynosi opłata za kurs?
  • Jeśli rezygnacja nastąpiła w pierwszym tygodniu trwania kursu, to potrącenie wynosi 120 zł. Jaki to procent opłaty za kurs?
  • Jeśli rezygnacja z kursu nastąpiła w drugim tygodniu kursu, to potrąca się 28% opłaty. Jaka to kwota?

Pan Jan płaci za połączenie z internetem 48,80 zł miesięcznie. Kwota ta zawiera 22% podatku VAT. Oblicz, o ile złotych obniżyłaby się ta opłata, jezeli opodatkowanie połączeń internetowych spadłoby do 9%.

*Ukryj

Pan Jan płaci za połączenie z internetem 49,20 zł miesięcznie. Kwota ta zawiera 23% podatku VAT. Oblicz, o ile złotych obniżyłaby się ta opłata, jeżeli opodatkowanie połączeń internetowych spadłoby do 9%.

Świeżo skoszona trawa zawiera 60% wody, a wysuszone siano tylko 15% wody. Oblicz, ile kilogramów wysuszonego siana można otrzymać z 1 tony skoszonej trawy? Wynik podaj w zaokrągleniu do pełnych kilogramów.

Stężenie pewnego roztworu wodnego soli wynosi 5%. Ile kilogramów czystej wody należy dodać do 90 kg tego roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 2%?

*Ukryj

Stężenie roztworu kwasu solnego wynosi 5%. Ile kilogramów wody należy dodać do 44 kg tego roztworu, aby stężenie roztworu zmniejszyło się do 2%?

Dotąd wydobyto ok. 120 tys. ton złota, z czego około 72 tys. ton znajduje się w rękach prywatnych. Jaki procent złota znajduje się w rękach prywatnych?

W fabryce zabawek znajduje się 10 maszyn do produkcji plastikowych samochodów. Średnia wydajność jednej maszyny wynosi 2100 samochodów dziennie. W okresie przedświątecznym uruchomiono jedną dodatkową maszynę, w wyniku czego średnia dzienna wydajność pojedynczego urządzenia zmalała o 4%. Oblicz ile samochodów dziennie produkuje dodatkowa maszyna.

Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosną o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżką.

Polskie zasoby rudy miedzi wynoszą 3,4 mld ton i stanowią ok. 9% odkrytych zasobów światowych. Oblicz wielkość światowych zasobów rudy miedzi.

Uczniowie napisali pracę kontrolną. 30% uczniów otrzymało piątkę, 40% otrzymało czwórkę, 8 uczniów otrzymało trójkę, a pozostali ocenę dopuszczającą. Średnia ocen wynosiła 3,9. Ilu uczniów otrzymało piątkę?

Książka kosztowała 12 zł, potem zdrożała o 20%, a następnie staniała o 25%. Oblicz cenę książki po tych zmianach.

*Ukryj

Cena bluzki wynosiła 68 zł. W ciągu roku cena została obniżona dwukrotnie: najpierw o 10%, a następnie o 20%. Ile kosztuje bluzka po obu obniżkach?

Pewna operacja technologiczna trwa 46 sekund, o 15% dłużej niż zwykle. Ile czasu zajmuje ta operacja zwyczajnie?

Sahara ma powierzchnię równą  2 9 mln km . Piaszczysta część tej pustyni stanowi tylko 30% jej powierzchni. Oblicz powierzchnię piaszczystej części Sahary.

Za normalne i ulgowe bilety kolejowe zapłacono 3250 zł. Stosunek liczby biletów normalnych do biletów ulgowych był równy 3:2 i jeden bilet ulgowy był o 3313% tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe.

Oblicz 12% liczby 250.

Woda stanowi około 90% masy świeżych grzybów. Suszono 2,5 kg grzybów. Wyparowało 89 wody. Ile ważyły suszone grzyby?

Długości obu podstaw trapezu wydłużono o 25%. O ile procent należy skrócić jego wysokość aby pole trapezu nie uległo zmianie?

30% pewnego towaru sprzedano z zyskiem 15-procentowym, a pozostałą część z zyskiem 10-procentowym. Jaki był ogólny zysk ze sprzedaży?

W wyborach do samorządu szkolnego uczniowie oddawali głos na jednego z trzech kandydatów: Adama, Olę albo Kasię. Wszystkie oddane głosy były ważne. Adam uzyskał 20% wszystkich głosów, a Ola 65%. Kasia otrzymała 72 głosy.

  • Ilu uczniów brało udział w głosowaniu?
  • O ile procent więcej głosów otrzymała Ola niż Adam?
*Ukryj

W wyborach do samorządu szkolnego uczniowie oddawali głos na jednego z trzech kandydatów: Jacka, Pawła albo Anię. Wszystkie oddane głosy były ważne. Jacek uzyskał 25% wszystkich głosów, a Paweł 55%. Ania otrzymała 72 głosy.

  • Ilu uczniów brało udział w głosowaniu?
  • O ile procent więcej głosów otrzymał Paweł niż Jacek?
Strona 1 z 5>>>>