Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 8089989

W pewnym mieście naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęło 1854 uczniów urodzonych w roku 2012. Wykaż, że wśród tych uczniów jest co najmniej sześcioro uczniów z taką samą datą urodzenia.

Wersja PDF
Rozwiązanie

Rok 2012 był rokiem przestępnym, więc miał 366 dni. Gdyby każdego dnia tego roku urodziło się co najwyżej 5 uczniów, to wszystkich uczniów byłoby co najwyżej

5⋅3 66 = 1830 .

Ponieważ wszystkich uczniów jest więcej, więc co najmniej sześcioro z nich musiało się urodzić tego samego dnia.

Wersja PDF