Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz a ze wzoru F = ma .

*Ukryj

Wyznacz t ze wzoru W- P = t .

Wyznacz h ze wzoru E = mgh .

Wyznacz R ze wzoru abc P = 4R .

Wyznacz r ze wzoru mv-2 F = r .

Wyznacz v1 ze wzoru v1−v2 a = t .

Wyznacz m ze wzoru mv-2 E = 2 .

Wyznacz t ze wzoru v1−v2 a = t .

Wyznacz F ze wzoru F- P = S .

Bilet do kina kosztuje 15 zł. Ile kosztuje x biletów do kina?

*Ukryj

15 litrów wody podzielono równo pomiędzy x osób. Ile litrów wody otrzymała każda z osób?

Jaka jest cena brutto towaru jeżeli jego cena netto jest równa x , a stawka podatku wynosi 23%?

Jeżeli litr benzyny waży 0,7 kg, to ile waży x litrów benzyny?

Ile jest równy obwód kwadratu o boku długości x ?

Osoba pracująca na umowę-zlecenie otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o 19% podatku. Jak zależy kwota netto y (po potrąceniu podatku) od kwoty brutto x (przed potrąceniem podatku)?

Jaka jest zależność odległości y na mapie wykonanej w skali 1:10,000 od rzeczywistej odległości x w terenie?

Krowa daje dziennie 12 litrów mleka. Ile mleka daje krowa w ciągu x dni?

W beczce o pojemności 200 litrów znajduje się x litrów wody. Wyraź ilość wody y , którą należy wlać do beczki tak, aby była pełna w zależności od x .

Prostokąt o bokach x i y ma pole równe 10. Oblicz y w zależności od x .

Uprość wyrażenie (2x− 3)(x + 7) .

*Ukryj

Uprość wyrażenie 2 (3p− 5) .

Uprość wyrażenie (x+ 3)(x− 3) .

Uprość wyrażenie (4− 5c)(1− 6c) .

Uprość wyrażenie (0,2a− 0,1)(0,2a + 0,1) .

Uprość wyrażenie ( 2 ) 0,2 − 5a (10a + 1) .

Uprość wyrażenie ( 1 1) − 3a − 2 (4a + 6) .

Uprość wyrażenie − (3 + 2x )(x− 2) .

Uprość wyrażenie 2 (3t+ 5) .

Wyznacz niewiadomą y z równania 1 2 x + y = 1 , gdzie x ⁄= 0,x ⁄= 1 ,y ⁄= 0 .

*Ukryj

Wyznacz T2 ze wzoru Q = mc (T2 − T1) .

Wyłącz wspólny czynnik przed nawias: 2 x − 3x .

*Ukryj

Wyłącz wspólny czynnik przed nawias: 2 2a − 6a + 4 .

Wyłącz wspólny czynnik przed nawias: 2 5 10c + c .

Wyłącz wspólny czynnik przed nawias: 2 2 3x y − xy + xy .

Wyłącz wspólny czynnik przed nawias: 3 2 3a + 6a − 12 .

Wyłącz wspólny czynnik przed nawias: 2 2 ab + a b − 2b .

Wyłącz wspólny czynnik przed nawias: 1 1 2 1 2xy − 4xy + 2x .

Zapisz w jak najprostszej postaci (1 ) 16 4a − 0,1 .

*Ukryj

Zapisz w jak najprostszej postaci − 1,2z(0,1 − 5z) .

Zapisz w jak najprostszej postaci 2 5y(2 0y− 0,5) .

Zapisz w jak najprostszej postaci 6t−5 −-2t+7- 2 + 6 .

Zapisz w jak najprostszej postaci 5−2y- 16y ⋅ 8 .

Zapisz w jak najprostszej postaci 3s(− 2+ 0,3s) .

Zapisz w jak najprostszej postaci 1,1(2b − 5) − 0,8(2 − 0,3b ) .

Zapisz w jak najprostszej postaci 1 − 6(0,5b + 3) .

Zapisz w jak najprostszej postaci − 0,7(2c− 0,4) .

Zapisz w jak najprostszej postaci 1 3(−a + 4)− 2(6 − a) .

Zapisz w jak najprostszej postaci 3t−-4 − 25⋅ 5 .

Kasia przyniosła do szkoły torbę w której miała c cukierków. Każdemu uczniowi w klasie rozdała po trzy cukierki, a sama na końcu zjadła ostatni. Ilu uczniów liczy klasa Kasi?

*Ukryj

Dźwignia przedstawiona na rysunku jest w równowadze. Wyraź długość ramienia y w zależności od wagi ciężarka x .


PIC


Rok temu z pola zebrano p ton pszenicy, a w tym roku z tego samego pola zebrano o 20% pszenicy więcej. O ile ton tegoroczny zbiór pszenicy był większy od ubiegłorocznego?

W sobotę sprzedano w sklepie n telewizorów w cenie x złotych. W niedzielę cenę telewizora obniżono o 50 złotych, a liczba sprzedanych telewizorów wzrosła o 40%. Ile złotych uzyskano ze sprzedaży telewizorów w niedzielę?

Jednorazowy bilet autobusowy kosztuje x  zł, a bilet miesięczny y  zł. Ustal, o ile więcej kosztuje 30 biletów jednorazowych od biletu miesięcznego.

W sklepie znajdowało się x opakowań parówek wieprzowych i y opakowań parówek drobiowych. Sprzedano 30 opakowań parówek wieprzowych i połowę wszystkich opakowań parówek drobiowych. Ile opakowań parówek pozostało w sklepie?

W jednym pojemniku mieści się 30 jajek. Jajka zebrane w kurniku zapełniły n pojemników i połowę jednego pojemnika. Ile jajek zebrano w kurniku?

Antek kupił b kilogramów bananów w cenie 2,5 zł za 1 kg i o 0,5 kg więcej brzoskwiń w cenie 3 zł za 1 kg. Ile Antek zapłacił za zakupy?

W I semestrze w zajęciach koła muzycznego uczestniczyło x chłopców i y dziewczynek. W II semestrze liczba chłopców uczestniczących w zajęciach koła zwiększyła się o 80%, a liczba dziewcząt zmalała o 20%. Ilu uczniów uczestniczyło w zajęciach koła w II semestrze?

Kartka książki ma grubość 0,1 mm, a karton z którego wykonano okładkę ma 0,5 mm grubości. Jak gruba jest książka o s stronach?

Za jazdę taksówką płacimy 6 zł i dodatkowo 2 zł za każdy pokonany kilometr. Jak koszt przejazdu zależy od przejechanej odległości?

Opakowanie z 14 ciastkami waży c gramów. Skrobia pszenna stanowi 65% masy ciastek. Ile gramów skrobi zawiera jedno ciastko?

Wykaż, że jeżeli 2 a + 3 = − 1 7 i 7 b− 2a = 9 , to wartość wyrażenia ab − 2a 2 − 6a + 3b jest równa − 1 .

Zapisz wyrażenie w prostszej postaci -(0,5z)−4-- (4y)2x(xz)−2 .

Zapisz sumę liczby o 3 większej od liczby a i liczby 2 razy większej od liczby a .

*Ukryj

Zapisz iloczyn połowy liczby x i dwudziestu procent liczby x .

Zapisz iloczyn sumy liczb x i y przez liczbę x powiększoną o dziesięć procent.

Zapisz różnicę kwadratu liczby a i pierwiastka z liczby a .

Zapisz iloraz liczby 20 razy mniejszej od liczby a i sześcianu liczby a .

Gęstość zaludnienia pewnego państwa jest równa 2 x osób/km . Oblicz (w zależności od x ) liczbę hektarów y przypadającą na jednego mieszkańca tego państwa.

*Ukryj

Samochód spala x litrów benzyny na 100 km, Oblicz odległość jaką samochód może przejechać na jednym litrze benzyny.

Za 200 zł można kupić y litrów benzyny, której litr kosztuje x złotych. Wyraź y w zależności od x .