/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Kostki/2 kostki

Zadanie nr 8493384

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

Wersja PDF

Rozwiązanie

O wynikach myślimy jak o parach otrzymanych oczek, czyli

|Ω | = 6 ⋅6 = 36 .

Wypiszmy zdarzenia sprzyjające.

(2,6) (4,3),(4,6) (6,2),(6,4),(6,6).

Zatem prawdopodobieństwo jest równe

 6 1 ---= -. 36 6

 
Odpowiedź: 1 6

Wersja PDF
spinner