Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Logarytmy/Różne

Wyszukiwanie zadań

Dla każdej liczby n ∈ { 1,2,...,10} tworzymy funkcję fn(x) , której wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji f(x ) = lo g2x o wektor [0,−n ] .

  • Oblicz sumę wszystkich miejsc zerowych funkcji f ,f ,...,f 1 2 10 .
  • Wyznacz miejsce zerowe funkcji f(x) = f1(x)+ f2(x)+ ⋅⋅⋅+ f10(x) .
spinner