/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wymierna/Dziedzina

Zadanie nr 5718425

Do dziedziny funkcji f określonej wzorem  -x+-4-- f(x) = x(x− 1)2 nie mogą należeć liczby
A) x = −4 i x = 0 B) x = − 4 i x = 1 C) x = 0 i x = 1 D) x = − 1 i x = 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dziedziną danej funkcji jest zbiór R ∖{ 0,1} .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner