/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Równoboczny

Zadanie nr 9097673

Punkty A = (3,− 2) i B = (− 4,1) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC . Obwód tego trójkąta jest równy
A) √ --- 58 B)  √ --- 3 10 C) 3√ 5-8 D) √ 10-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy długość boku trójkąta

 ∘ --------------------- √ ------- √ --- AB = (− 4 − 3)2 + (1 + 2)2 = 49 + 9 = 58.

Obwód trójkąta jest trzy razy większy, czyli wynosi  √ --- 3 5 8 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner