/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Stożek

Zadanie nr 3490001

Dany jest trójkąt prostokątny o długościach boków a,b,c , gdzie a < b < c . Obracając ten trójkąt, wokół prostej zawierającej dłuższą przyprostokątną o kąt 36 0∘ , otrzymujemy bryłę, której objętość jest równa
A) V = 1a 2b π 3 B) V = a2b π C)  1 2 V = 3b a π D)  2 V = a π + πac

Wersja PDF

Rozwiązanie

W wyniku opisanej operacji otrzymujemy oczywiście stożek.


PIC


Objętość tego stożka jest równa

V = 1-πa 2 ⋅b. 3

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner