/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Zbiory liczb

Zadanie nr 1282750

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -4 30 B) 5- 30 C) -6 30 D) 10 30

Wersja PDF

Rozwiązanie

W danym zbiorze jest 5 kwadratów liczb całkowitych:

1,4,9,16,25 .

Prawdopodobieństwo jest więc równe

5 --. 30

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner