/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Równoległobok

Zadanie nr 4894059

Pole równoległoboku o bokach długości 4 i 12 oraz kącie ostrym  ∘ 30 jest równe
A) 24 B)  √ -- 12 3 C) 12 D)  √ -- 6 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy równoległobok.


PIC


Sposób I

Ze wzoru z sinusem na pole równoległoboku mamy

P = 4⋅ 12sin 30∘ = 48 ⋅ 1-= 24. 2

Sposób II

Obliczamy wysokość równoległoboku.

h-= sin 30∘ = 1- ⇒ h = 2. 4 2

Zatem

P = 12⋅ 2 = 24.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner