/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Równoległobok

Zadanie nr 6708986

Jeden z boków równoległoboku ma długość równą 5. Przekątne tego równoległoboku mogą mieć długości
A) 4 i 6 B) 4 i 3 C) 10 i 10 D) 5 i 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy równoległobok.


PIC


Przekątne równoległoboku dzielą się na połowy, więc jeżeli mają długości a i b , to

DS + AS > AD a b --+ --> 5 / ⋅2 2 2 a+ b > 10.

Ta obserwacja eliminuje 3 z podanych odpowiedzi. Z drugiej strony, łatwo sobie wyobrazić prostokąt o bokach długości 5 i

∘ --------- √ --- √ -- 10 2 − 52 = 75 = 5 3.

Przekątne takiego prostokąta mają długość 10.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner