/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Prostokąt

Zadanie nr 3369952

W prostokącie ABCD dane są wierzchołki C = (− 3,1) oraz D = (2,1) . Bok AD ma długość 6. Pole tego prostokąta jest równe
A)  √ --- 6 29 B)  √ -- 12 2 C) 24 D) 30

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy prostokąt


PIC


Obliczmy długość odcinka CD

 ∘ ------------------- √ --- CD = (2+ 3)2 + (1− 1)2 = 25 = 5.

Pole prostokąta ABCD jest wiec równe

6 ⋅5 = 30.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner