Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 3952988

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 2,x + 5 ,x+ 9,x+ 12,x + 20 jest równa 9. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 2 B) 16 C) 22 D) 24

Wersja PDF
Rozwiązanie

Ponieważ mamy 6 liczb, więc mediana jest średnią arytmetyczną 3-ej i 4-ej wartości.

x-+-5-+-x-+-9-= x + 7. 2

Z założeń otrzymujemy równanie

x + 7 = 9 ⇒ x = 2.

Zatem najmniejsza wartość jest równa 2, a największa 22. Suma tych wyrazów jest równa

2+ 22 = 24 .

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF