Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012 z matematyki

30 czerwca 2012
Ilustracja
Dostępne są już wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012. Egzamin zdawało zdawało ponad 400 tys. uczniów.

W tym roku po raz pierwszy egzamin odbył się w nowej formule, w której test z matematyki stanowił osobną część egzaminu. Arkusz z matematyki okazał się być (statystycznie) trudniejszym od arkuszy z pozostałych przedmiotów – średni wynik z matematyki to 47%.

Rozkład wyników egzaminu gimnazjalnego
spinner