Matura 2015 z matematyki - 'nowa matura' ver. 4.0

21 stycznia 2015
Ilustracja
Czas szybko leci i doczekaliśmy się już czwartej odsłony 'nowej matury'. Prawdopodobnie najważniejszą z wprowadzonych zmian jest obowiązek zadawania jednego z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Wydaje się, że jest to słuszna zmiana, szczególnie, że wymagania w zakresie obowiązkowej części egzaminu po raz kolejny zostały zmniejszone.

Zmiany w podstawie programowej

W poniższej tabeli zebraliśmy najważniejsze zmiany w nowej podstawie programowej z matematyki, która to jest podstawą tworzenia arkuszy egzaminacyjnych.

1. Liczby rzeczywiste
PodstawowaRozszerzenie
 • Wartość bezwzględną przesunięto do rozszerzenia (choć pozostał błąd bezwzględny).
 • Są wzory na procent składany.
 • Nie ma pojęcia 'liczby niewymiernej' (nawet w rozszerzeniu).
2. Wyrażenia algebraiczne
PodstawowaRozszerzenie
 • Wzory skróconego mnożenia stopnia 3 przesunięto do rozszerzenia.
 • Całe wielomiany i wyrażenia wymierne przesunięto do rozszerzenia.
 • Usunięto wzór na [math].
3. Równania i nierówności
PodstawowaRozszerzenie
 • Rozkładanie wyrażeń wielomianowych przeniesiono do rozszerzenia.
 • 'Rozwiązuje równania/nierówności wielomianowe' zmieniono na 'Rozwiązuje łatwe równania/nierówności wielomianowe' (?).
4. Funkcje
PodstawowaRozszerzenie
5. Ciągi
PodstawowaRozszerzenie
 • Przywrócono obliczanie prostych granic (sprowadzających się łatwo do granic typu [math]).
 • Przywrócono badanie zbieżności i obliczanie sumy szeregu geometrycznego.
5. Trygonometria
PodstawowaRozszerzenie
 • Dodano obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych w zakresie do [math].
 • Przywrócono wzory na sumę/różnicę sinusów/cosinusów.
 • Usunięto zastosowanie wzorów trygonometrycznych do dowodów tożsamości (choć może to być zawarte w haśle 'uczeń stosuje wzory trygonometryczne').
 • Dodano explicite okresowość funkcji trygonometrycznych.
6. Planimetria
PodstawowaRozszerzenie
 • Twierdzenie Talesa przeniesiono do rozszerzenia.
 • Usunięto twierdzenie o kącie między cięciwą a styczną.
 • Usunięto twierdzenie o siecznych.
7. Geometria analityczna
PodstawowaRozszerzenie
 • Równanie okręgu przeniesiono do rozszerzenia.
 • Dodano explicite znajdowanie obrazów figur w symetriach względem osi i początku układu.
 • Dodano równanie prostej w postaci ogólnej oraz odczytywanie własności prostych z takiej postaci.
 • Usunięto wektory jako narzędzie do dowodzenia własności.
 • Usunięto szukanie punktów wspólnych dwóch okręgów.
8. Stereometria
PodstawowaRozszerzenie
 • Dodano przekroje prostopadłościanów.
 • Dodano przekroje sfery.
 • Usunięto twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.
9. Kombinatoryka i prawdopodobieństwo
PodstawowaRozszerzenie
 • Usunięto działania na zbiorach zdarzeń (suma, cześć wspólna, różnica).
 • Przywrócono wzory na prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite.
10. Rachunek różniczkowy
PodstawowaRozszerzenie
 • Przywrócono proste granice funkcji (też jednostronne).
 • Przywrócono obliczanie pochodnych wielomianów i funkcji wymiernych.
 • Przywrócono zastosowanie pochodnych do wyznaczania przedziałów monotoniczności i ekstremów.

Komentarz

Bardzo delikatnie mówiąc 'szału nie ma'. Matura na poziomie podstawowym jest układana pod kątem osób, które w starym systemie szkolnictwa zakończyłyby naukę na podstawówce lub szkole zawodowej, więc w zasadzie jest to test na umiejętność 'czytania ze zrozumieniem' – w zasadzie rola matury w zakresie podstawowym to odsianie analfabetów. Znaczące obcięcie wymagań nie dotyczy tylko szkoły średniej, bo podobne cięcia wykonano już wcześniej na niższych poziomach edukacji. Gdy się popatrzy globalnie na wszystkie podstawy razem, to widok jest dość przygnębiający.

Jeżeli chodzi o zmiany w wymaganiach dla poziomu rozszerzonego, to najważniejszą zmianą jest oczywiście przywrócenie elementów analizy matematycznej – nie ma tego dużo, ale dobre i to. Druga ważna zmiana to przesunięcie sporej części materiału z poziomu podstawowego do rozszerzenia, co w praktyce powinno oznaczać, że osoby, które nie będą zdawać matematyki na poziomie rozszerzonym będę miały bardzo ograniczone możliwości wyboru kierunków studiów.

Witam,
mam zamiar podejść do najnowszej matury jaką szykuje dla Nas CKE na rok 2015/2016 z matematyki na poziomie rozszerzonym. Z racji,że zależałoby mi na wyniku około 90%, jest to sprawa honoru oraz tego,że owy wynik umożliwi mi podjęcie studiów za granicą. Od 2 klasy realizuje program rozszerzony z podręcznikiem Oficyny Edukacyjnej Pazdro w szkole. Obecnie mam 7 godzin lekcyjnych matematyki tygodniowo oraz 2 razy w tygodniu korepetycje po 90 minut. W jaki sposób przygotowywać się do matury, by w maju być gotowym na egzamin? Planuję do stycznia przerobić materiał liceum, przeliczyć zbiory pazdro do klas 1-3 i od stycznia liczyć tylko ze zbiorów i arkuszy? Czy to dobry plan? Dodam,że w szkole na 1 z godzin lekcyjnych będziemy robić powtórki ze zbioru (nauczycielka nie podjęła jeszcze decyzji z jakiego) i pisać sprawdziany w ramach powtórzenia materiału. Na czym skupić się na korepetycjach? Jak pracować? Czy polecacie jakieś zbiory? Czy wynik 90% jest osiągalny w przypadku wyżej opisanej ilości godzin w szkole na korepetycjach + godzinie dziennie spędzonej na zadaniach?

Jeśli znasz i rozumiesz podstawowe definicje i twierdzenia,a do tego potrafisz je stosować
w różnych typowych (podstawa) i nietypowych (rozszerzenie) zadaniach,to ten trening
przedmaturalny Ci wystarczy.
Na korepetycje radzę przychodzić z tymi zadaniami,które Tobie sprawiają problem.
Zbiory klas 1-3 powinieneś już mieć za sobą,dlatego radzę skupić się na zestawach
maturalnych.Rozwiązujesz je sam,a gdy widzisz że jakieś zadania Cię przerastają,to z takimi
zadaniami idziesz do korepetytora.Korepetycje to wspólne poszukiwanie optymalnej
drogi do rozwiązania zadania,a nie podawanie gotowych przepisów...

spinner