Wyniki egzaminu maturalnego 2008 z matematyki

30 czerwca 2008
Ilustracja
Znane już są szczegółowe dane dotyczące tegorocznej matury. W sumie zdawało ją 415 tys. osób, w tym około 18% zdawało maturę z matematyki (ponad połowa z nich na poziomie rozszerzonym).

Maturę zdało 79% maturzystów. 11% zdających nie zdało jednego egzaminu (będą mogli go poprawiać w sierpniu).

Zdawalność matury w zależności od typu szkoły

Matematyka

Egzamin z matematyki zdało 86% osób na poziomie podstawowym i 92% na poziomie rozszerzonym. Warto jednak zwrócić uwagę na duże różnice w wynikach matur w zależności od typu szkoły.

Zdawalność matury z matematyki w zależności od typu szkoły

Średnie wyniki z matematyki wynoszą 53% - poziom podstawowy i 54% - poziom rozszerzony. Tu ponownie wyniki znacząco się różnią w zależności od typu szkoły.

Wyniki matury z matematyki w zależności od typu szkoły

Prace z matematyki były sprawdzane przez ponad 2700 matematyków (ok. 30 prac na osobę).

Komentarze do zadań

Wraz z wynikami matury opublikowano również przemyślenia CKE na temat rozwiązań poszczególnych zadań. Jak zwykle nie ma w nich zbyt wiele treści. W szczególności po raz kolejny dowiedzieliśmy się, że zadanie 1 z poziomu rozszerzonego nie zawierało usterek oraz przemilczany jest problem dwóch możliwych odpowiedzi w zadaniu 12. Nie znajdziemy też powodów umieszczania zadań, które wydają się nie mieścić w okrojonych wymaganiach egzaminacyjnych - przepięknym przykładem jest tu zadanie 5 z poziomu rozszerzonego. Jak by się nie przyglądać jest to równanie wymierne z wartością bezwzględną i parametrem, a takich miało nie być. Wątpliwości te rozwiewa jednak komentarz wyjaśniający, że zadanie to sprawdza umiejętności dobierania odpowiedniego algorytmu do sytuacji problemowej oraz formułowania i uzasadniania wniosków oraz opisywania ich w sposób czytelny i poprawny językowo. No i wszystko jasne. Zdaje się, że prace komisji zakończyły się pełnym sukcesem :)

Polecamy ponadto lekturę kart wyników z matematyki oraz szczegółowego sprawozdania CKE.

Źródło: CKE
spinner