Wyniki egzaminu maturalnego 2021 z matematyki

1 września 2021
Ilustracja
Dostępne są już wstępne wyniki statystyczne egzaminu maturalnego 2021.
Maturę zdawało ponad 273 tys. osób (w ubiegłym roku było to ok. 259 tys.).
Liczba maturzystów 2021
Średni poziom trudności okazał się być podobny jak w ubiegłym roku i zdało ją 74% maturzystów. Podobnie jak w ubiegłym roku, duży wpływ na wyniki matury miała trudna sytuacja epidemiologiczna i jej wpływ na cały system edukacji.
Zdawalność matury 2021

Matematyka

Około 27% maturzystów zdecydowało się zdawać matematykę na poziomie rozszerzonym (około 74 tys. maturzystów wobec 72 tys. w ubiegłym roku)

Zdawalność matury z matematyki 2021
Matura z matematyki 2021 - wyniki
spinner