Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian
A) ( ) f (x) = x − 1 (x− 5) 5 B) ( ) f (x) = x + 1 (x− 5) 5
C) f(x ) = (x− 5)2 D) f (x) = x2 − 25

*Ukryj

Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian
A) ( ) f(x ) = x − 1 (x − 3 ) 3 B) f(x) = x 2 − 9
C) f(x) = (x− 3)2 D) ( ) f(x ) = x + 13 (x − 3 )

Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami odwrotnymi. Te warunki spełnia trójmian
A) ( ) f (x) = x − 1 (x− 5) 5 B) ( ) f (x) = x + 1 (x− 5) 5
C) f(x ) = (x− 5)2 D) f (x) = x2 − 25

Liczba −7−-√33 a = 8 jest pierwiastkiem równania 2 4x + 7x + 1 = 0 . Zatem
A) 4a2 + 7a + 1 > 0 B) 4a2 + 7a+ 1 < 0 C) 4a2 + 7a + 1 ≤ 0 D) 2 4a + 7a > 0

*Ukryj

Liczba −3+-√29 a = 10 jest pierwiastkiem równania 2 5x + 3x − 1 = 0 . Zatem
A) 5a2 + 3a − 1 < 0 B) 5a2 + 3a− 1 > 0 C) 5a2 + 3a < 0 D) 5a2 + 3a > 0

Liczby √ -- x = − 2 i √ -- x = 2 2 są pierwiastkami równania
A) √ -- x2 − 2x + 4 = 0 B) √ -- x2 + 2x − 4 = 0
C) x2 − √ 2x − 4 = 0 D) x2 + √ 2x + 4 = 0

Liczby 7 i − 3 są pierwiastkami równania
A) (x − 3)(x + 7) = 0 B) (x+ 3)(x − 7) = 0
C) (x − 3)(x − 7) = 0 D) (x + 3)(x + 7) = 0

*Ukryj

Liczby -5 i 3 są pierwiastkami równania
A) (x − 3)(x + 5) = 0 B) (x+ 3)(x − 5) = 0
C) (x − 3)(x − 5) = 0 D) (x + 3)(x + 5) = 0

Liczby -2 i -3 są pierwiastkami równania
A) (x − 2)(x + 3) = 0 B) (x+ 2)(x − 3) = 0
C) (x − 2)(x − 3) = 0 D) (x + 2)(x + 3) = 0