Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Monotoniczność

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku dany jest wykres funkcji f .


PIC


Funkcja f jest rosnąca w przedziale:
A) ⟨− 3,5⟩ B) ⟨− 1,4⟩ C) ⟨− 2,5⟩ D) ⟨− 3,2⟩

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku dany jest wykres funkcji f .


PIC


Funkcja f jest malejąca w przedziale:
A) ⟨− 3,0⟩ B) ⟨0,5 ⟩ C) ⟨− 2,0⟩ D) ⟨− 3,2⟩

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Funkcja f jest rosnąca w przedziale
A) ⟨− 1,1⟩ B) ⟨1,5 ⟩ C) ⟨5,6⟩ D) ⟨6,8⟩

Na rysunku dany jest wykres funkcji f .


PIC


Funkcja f jest rosnąca w przedziale:
A) ⟨− 3,2⟩ B) ⟨− 2,4⟩ C) ⟨2,5⟩ D) ⟨0,5⟩

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Funkcja f jest malejąca w przedziale
A) ⟨− 2,0⟩ B) ⟨0,4 ⟩ C) ⟨5,7⟩ D) ⟨4,5⟩

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Funkcja f jest rosnąca w przedziale
A) [− 5,4] B) [5 ,7] C) [1,5] D) [− 1,5]

Na rysunku dany jest wykres funkcji f . Funkcja f jest rosnąca na przedziale


PIC


A) (−2 ,4⟩ B) (− 5,4⟩ C) (− 5,− 2⟩ D) ⟨− 2 ,2 ⟩

Maksymalny przedział, w którym funkcja h (rysunek poniżej)


PIC


jest rosnąca to
A) ⟨− 1,1⟩ B) ⟨− 1,3⟩ C) ⟨1,3⟩ D) ⟨1,5⟩

Maksymalny przedział, w którym funkcja h (rysunek poniżej)


PIC


jest malejąca to
A) ⟨− 4,− 1⟩ B) ⟨− 2,− 1⟩ C) ⟨− 4,1⟩ D) ⟨−2 ,1⟩

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


PIC


Funkcja f jest malejąca w zbiorze
A) [− 6,− 3) B) [− 3,1] C) (1,2] D) [2,5]

Dziedziną funkcji f jest przedział ⟨− 5,4⟩ . Obok zamieszczono wykres tej funkcji.


PIC


Funkcja f jest malejąca w zbiorze
A) ⟨− 5,− 2⟩ B) ⟨− 5,− 3⟩ ∪ ⟨2,4⟩ C) ⟨2,4⟩ D) ⟨− 1,1⟩

Ukryj Podobne zadania

Dziedziną funkcji f jest przedział ⟨− 4,5⟩ . Poniżej zamieszczono wykres tej funkcji.


PIC


W którym ze zbiorów funkcja f jest malejąca?
A) ⟨− 4,1⟩ ∪ ⟨2,5⟩ B) ⟨− 3,0⟩ C) ⟨1,5⟩ D) ⟨− 4,5⟩

Funkcja, której wykres przedstawiono na rysunku, jest rosnąca w przedziałach


PIC


A) ⟨− 2,1⟩ oraz ⟨5,8⟩ B) ⟨− 2,1⟩ ∪ ⟨5,8⟩ C) ⟨− 5,− 2⟩ oraz ⟨1,5⟩ D) ⟨− 5,− 2⟩ ∪ ⟨1,5⟩

Dziedziną funkcji f jest przedział ⟨− 5,4⟩ . Obok zamieszczono wykres tej funkcji.


PIC


Funkcja f jest rosnąca w zbiorze
A) ⟨− 3,− 1⟩ ∪ ⟨1,2⟩ B) ⟨3,4⟩ C) ⟨− 3,− 1⟩ D) ⟨− 1 ,2 ⟩

Dziedziną funkcji f jest przedział ⟨− 4,5⟩ . Poniżej zamieszczono wykres tej funkcji.


PIC


W którym ze zbiorów funkcja f jest rosnąca?
A) ⟨− 4,1⟩ ∪ ⟨2,5⟩ B) ⟨− 3,0⟩ C) ⟨1,5⟩ D) ⟨− 4,5⟩

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Najdłuższy przedział, na którym funkcja f jest rosnąca to
A) ⟨− 3,− 2⟩ B) ⟨0,4⟩ C) ⟨2,4⟩ D) ⟨1,4⟩

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


ZINFO-FIGURE


Najdłuższy przedział, na którym funkcja f jest malejąca to
A) ⟨2,6⟩ B) ⟨− 3,0 ⟩ C) ⟨2,3⟩ D) ⟨4,6⟩

spinner