/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 3237482

Pole trójkąta ABC jest równe  2 18 cm . Trójkąt  ′ ′ ′ A B C jest podobny do trójkąta ABC w skali 13 . Pole trójkąta A ′B′C ′ jest równe
A) 54 cm 2 B) 2 cm 2 C) 6 cm 2 D) 1 62 cm 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że jeżeli dwie figury o polach  ′ P ,P są podobne w skali k , to

P ′ = k2P.

Zatem

 ( ) 2 P ′ ′′ = 1- P = 1-⋅18 = 2 cm 2. AB C 3 ABC 9

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner