Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Potęgi i pierwiastki/Przybliżenia

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że √ -- 32 ≈ 1,25 . Przybliżona wartość potęgi ( )− 3√ 2 1- 16 jest równa
A) 32 B) 64 C) 1 4 D) 0

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że √ -- 42 ≈ 1,2 . Przybliżona wartość potęgi ( )− 4√2 1- 32 jest równa
A) 32 B) 64 C) 1 4 D) 0

Przybliżenie liczby  − 0,8 10 jest równe 0,158489 . Przybliżeniem dziesiętnym liczby 101,2 z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku jest liczba
A) 0,015 B) 1,585 C) 15,849 D) 3,170

Ukryj Podobne zadania

Przybliżenie liczby  0,4 10 jest równe 2,51 1886432 . Przybliżeniem dziesiętnym liczby 10− 1,6 z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku jest liczba
A) 0,025 B) 0,251 C) 2,511 D) 0,002

Przybliżenie liczby  − 0,7 10 jest równe 0,199526 2 . Przybliżeniem dziesiętnym liczby 102,3 z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku jest liczba
A) 0,001 B) 1,995 C) 19,953 D) 199,526

Przybliżenie dziesiętne liczby  0,1 10 z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku jest równe 1,25893. Przybliżeniem dziesiętnym liczby 10 −0,9 z dokładnością do 0,001 jest liczba
A) 0,126 B) 1,259 C) 12,589 D) 7,943

Ukryj Podobne zadania

Przybliżenie liczby  − 1,4 1,8 ⋅10 jest równe 0,07165929. Przybliżeniem liczby 54 ⋅100,6 z dokładnością do 3 miejsca po przecinku jest liczba
A) 21,499 B) 214,978 C) 2149,779 D) 71,659

Przybliżenie liczby  − 0,4 1,3 ⋅10 jest równe 0,5175393. Przybliżeniem liczby 39 ⋅100,6 z dokładnością do 3 miejsca po przecinku jest liczba
A) 15,526 B) 1552,618 C) 155,262 D) 1552,617

Przybliżenie dziesiętne liczby  0,3 10 z dokładnością do czterech miejsc po przecinku jest równe 1,9953. Przybliżeniem dziesiętnym liczby 10 −0,7 z dokładnością do 0,01 jest liczba
A) 0,02 B) 19,95 C) 0,19 D) 0,2

Przybliżenie dziesiętne liczby  1,1 10 z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku jest równe 12,58925. Przybliżeniem dziesiętnym liczby 1 00,1 z dokładnością do 0,001 jest liczba
A) 0,126 B) 1,259 C) 125,892 D) 7,943

Przybliżenie dziesiętne liczby  0,2 10 z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku jest równe 1,58489. Przybliżeniem dziesiętnym liczby 10 −0,8 z dokładnością do 0,001 jest liczba
A) 1,1585 B) 0,158 C) 15,849 D) 0,159

spinner