Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Inne/3 literki

Wyszukiwanie zadań

Warunek „przynajmniej jedna z liczb x,y ,z jest niezerowa” jest równoważny warunkowi
A) xyz ⁄= 0 B) xyz ⁄= 0 oraz x+ y+ z ⁄= 0
C)  2 2 2 x + y + z > 0 D) xyz ⁄= 0 oraz  3 3 3 x + y + z ⁄= 0

Ukryj Podobne zadania

Warunek „każda z czterech liczb a1,a2,a3,a4 jest niezerowa” jest równoważny warunkowi
A) a1 ⋅a2 ⋅a 3 ⁄= 0 B) a1 + a2 + a3 + a4 ⁄= 0
C)  2 2 2 2 a1 + a2 + a3 + a 4 > 0 D) a1 ⋅a2 ⋅ a3 ⋅a4 ⁄= 0

spinner