/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Pole

Zadanie nr 1346421

Każde z ramion trójkąta równoramiennego ma długość 20. Kąt zawarty między ramionami tego trójkąta ma miarę 1 20∘ . Pole tego trójkąta jest równe
A) 100 B) 200 C)  √ -- 10 0 3 D)  √ -- 1 00 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Liczymy pole trójkąta korzystając ze wzoru z sinusem

PABC = 1-⋅20⋅ 20⋅ sin 120∘ = 200⋅ sin (180∘ − 60∘) = 2 √ -- ∘ 3 √ -- = 200⋅ sin 60 = 2 00⋅ ----= 10 0 3. 2

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner