Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Liniowa/Wartości dodatnie i ujemne

Wyszukiwanie zadań

Dana jest funkcja liniowa określona wzorem f(x) = − 2x − 6 . Wartości ujemne przyjmuje dla:
A) x > 3 B) x > − 3 C) x < − 1 3 D) x < − 3

Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja liniowa określona wzorem f(x) = − 3x + 9 . Wartości ujemne przyjmuje dla:
A) x > 3 B) x > − 3 C) x < − 1 3 D) x < − 3

Funkcja liniowa określona wzorem f (x) = 6 − 3x przyjmuje wartości ujemne dla:
A) x ∈ (− ∞ ,0) B) x ∈ (0 ,+∞ ) C) x ∈ (− ∞ ,2) D) x ∈ (2,+ ∞ )

Funkcja f(x) = ax + b dla ujemnych argumentów przyjmuje wartości ujemne, a dla dodatnich argumentów wartości dodatnie. Wynika stąd, że:
A) a > 0 B) a = 0 C) a = 0 i b > 0 D) a < 0

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f(x) = ax + b dla dodatnich argumentów przyjmuje wartości ujemne, a dla ujemnych argumentów wartości dodatnie. Wynika stąd, że:
A) a > 0 B) a = 0 C) a = 0 i b > 0 D) a < 0

Dana jest funkcja liniowa f określona wzorem f(x) = ax + b , gdzie a i b są liczbami rzeczywistymi. Rozwiązaniem nierówności f(x ) ≥ 1 jest przedział (− ∞ ,3] . Współczynniki a i b we wzorze funkcji f spełniają warunki
A) a > 0 i b > 0 B) a > 0 i b < 0 C) a < 0 i b > 0 D) a < 0 i b < 0

spinner