Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Nierówność z wykresu

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) , przedstawiono wykres funkcji f określonej dla każdego x ∈ [− 5,4) . Na tym wykresie zaznaczono punkty o współrzędnych całkowitych.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Dla każdego argumentu z przedziału (− 4,− 2) funkcja f przyjmuje wartości ujemne. PF
Funkcja f ma trzy miejsca zerowe. PF

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej  ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Wynika stąd, że
A) f(− 6) < f(− 5) B) f(− 5) < f(0) C) f(7) > f (0) D) f (6) > f(5)

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej  ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Wynika stąd, że
A) f(7 ) < f(0) B) f(6 ) < f(5) C) f(− 6) > f (− 5) D) f (− 5) > f(0)

Korzystając z danego wykresu funkcji f , wskaż nierówność prawdziwą


PIC


A) f1(1)-> f (4) B) [f (−3 )]2 < f (4) C)  --1-- f(4) > f(− 2) D)  2 f(3) > [f (3)]

Korzystając z danego wykresu funkcji f , wskaż nierówność prawdziwą


PIC


A) f(− 1) < f(1) B) f(1 ) < f(3) C) f(− 1) < f (3) D) f(3 ) < f(0)

Ukryj Podobne zadania

Korzystając z danego wykresu funkcji f , wskaż nierówność prawdziwą


PIC


A) f(− 1) < f(1) B) f(2 ) < f(3) C) f(− 3) > f (4) D) f(3 ) < f(1)

Korzystając z danego wykresu funkcji f , wskaż nierówność prawdziwą


PIC


A) f(− 1) < f(1) B) f(1 ) < f(3) C) f(− 1) < f (3) D) f(3 ) < f(0)

Korzystając z danego wykresu funkcji f , wskaż nierówność prawdziwą


PIC


A) f (0) < f(2) B) f (4) < f(1) C) f(0) < f (4) D) f (2) < f(4)

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) . Rozwiązaniem nierówności f (x) ≥ 2 jest przedział


PIC


A) ⟨−3 ,2⟩ B) ⟨− 3,6⟩ C) (− 3,6) D) ⟨2,4⟩

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f .


PIC


Maksymalnym zbiorem, w którym funkcja f przyjmuje tylko wartości ujemne, jest
A) (− 2,2) B) (− 2,5⟩ C) (− 2,2) ∪ (4,5⟩ D) ⟨−4 ,0)

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f .


PIC


Przedziałem, w którym funkcja f przyjmuje tylko wartości ujemne, jest
A) ⟨5,0) B) (5,7 ⟩ C) (0,7⟩ D) ⟨− 6,5)

Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji f .


PIC


Funkcja ta przyjmuje wartości nieujemne dla
A) x ∈ ⟨− 5,− 3⟩ ∪ ⟨1,4⟩ B) x ∈ (− 5,− 3) ∪ (1,4)
C) x ∈ ⟨− 6,− 5) ∪ (− 3,1)∪ (4 ,5 ) D) x ∈ ⟨− 6,− 5⟩ ∪ ⟨− 3,1⟩ ∪ ⟨4,5)

spinner