Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Objętość

Wyszukiwanie zadań

Walec i stożek mają równe promienie podstaw, a wysokość walca jest dwa razy dłuższa niż wysokość stożka. Stosunek objętości walca do objętości stożka jest równa
A) 3 B) 6 C) 2 D) 12

Ukryj Podobne zadania

Walec i stożek mają równe promienie podstaw, a wysokość walca jest trzy razy dłuższa niż wysokość stożka. Stosunek objętości walca do objętości stożka jest równa
A) 9 B) √ -- 3 3 C) 3 D) 27

Prostokąt o bokach 4 i 6 obracając się dookoła prostej zawierającej dłuższy bok wyznacza bryłę o objętości równej
A) 48π B) 72π C) 14 4π D) 96π

Ukryj Podobne zadania

Prostokąt o bokach 10 i 6 obracając się dookoła prostej zawierającej dłuższy bok wyznacza bryłę o objętości równej
A) 360 π B) 16 0π C) 52 0π D) 600π

Prostokąt o bokach 3 i 5 obracając się dookoła prostej zawierającej dłuższy bok wyznacza bryłę o objętości równej
A) 45π B) 15π C) 18 0π D) 90π

Objętość walca o promieniu podstawy r i wysokości 2 razy większej od promienia jest równa
A) πr 2(r− 2 ) B) πr2(r + 2) C) 2πr 3 D) 4πr 3

Ukryj Podobne zadania

Objętość walca o promieniu podstawy r i wysokości 4 razy mniejszej od promienia jest równa
A) 14πr 3 B) 116πr 3 C) 2( 1) πr r− 4 D) 2 πr (r − 4)

Objętość walca o promieniu podstawy r i wysokości 3 razy większej od promienia jest równa
A) πr 2(r− 3 ) B) πr2(r + 3) C) 9πr 3 D) 3πr 3

Objętość walca o promieniu podstawy r i wysokości 2 razy mniejszej od promienia jest równa
A) πr 2(r− 2) B) πr 2(r+ 2) C) πr3 4 D) πr3 2

Dany jest walec, w którym promień podstawy jest równy r , a wysokość walca jest od tego promienia o dwa większa. Objętość tego walca jest równa
A) 2πr 3 B) 4πr 3 C) 2 πr (r+ 2) D) 2 πr (r− 2 )

Dany jest walec, w którym promień podstawy jest równy r , a wysokość walca jest od tego promienia dwa razy większa. Objętość tego walca jest równa
A) 2πr 3 B) 4πr 3 C) 2 πr (r+ 2) D) 2 πr (r− 2 )

Przekrojem osiowym walca jest kwadrat o przekątnej długości 12. Objętość tego walca jest zatem równa
A) √ -- 36 π 2 B) √ -- 108π 2 C) 54π D) 1 08π

Ukryj Podobne zadania

Przekrojem osiowym walca jest kwadrat o przekątnej długości 16. Objętość tego walca jest zatem równa
A) √ -- 8π 2 B) 256 π C) 72 π D) 256π √ 2-

Po rozwinięciu powierzchni bocznej walca na płaszczyźnie otrzymano kwadrat o boku 6π . Objętość tego walca jest równa
A) 27π 2 B) 54π 2 C) 27 π D) 54π

Ukryj Podobne zadania

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem o polu 2 4π . Objętość tego walca jest równa
A) 4π 3 B) 2π 3 C) 4π 2 D) 2π2

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem o polu 2 16π . Objętość tego walca jest równa
A) 4π 3 B) 4π 2 C) 16 π D) 16π 2

Po rozwinięciu powierzchni bocznej walca na płaszczyźnie otrzymano kwadrat o boku 8π . Objętość tego walca jest równa
A) 128 π B) 64 π C) 64 π2 D) 128π 2

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem o polu 2 16π . Objętość tego walca jest równa
A) 8π 3 B) 16π 3 C) 8π 2 D) 16π2

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa


PIC


A) 1 8π B) 5 4π C) 10 8π D) 216π

Ukryj Podobne zadania

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku 10. Objętość tego walca jest równa


PIC


A) 5 00π B) 100π C) 250 π D) 125π

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa


PIC


A) 1 08π B) 54π C) 36π D) 27π

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 8. Objętość tego walca jest równa


PIC


A) 3 2π B) 6 4π C) 12 8π D) 256π

Jeżeli przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku 4, to objętość walca jest równa
A) 8π B) 16π C) 28 π D) 64π

Promień podstawy walca zwiększamy trzy razy, a jego wysokość zmniejszamy trzy razy. Wówczas objętość walca
A) zwiększy się trzy razy B) zmniejszy się trzy razy
C) zwiększy się o trzy D) nie zmieni się

Ukryj Podobne zadania

Promień podstawy walca zwiększamy cztery razy, a jego wysokość zmniejszamy cztery razy. Wówczas objętość walca
A) nie zmieni się B) zwiększy się o cztery
C) zmniejszy się cztery razy D) zwiększy się cztery razy

Promień podstawy walca zmniejszamy trzy razy, a jego wysokość zwiększamy trzy razy. Wówczas objętość walca
A) zwiększy się trzy razy B) zmniejszy się trzy razy
C) zwiększy się o trzy D) nie zmieni się

spinner