Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Ceny i zakupy/VAT

Wyszukiwanie zadań

Cena towaru bez podatku VAT wynosi 180 zł. Ten sam towar wraz z podatkiem VAT i 5% rabatem handlowym kosztuje 184,68 zł. Jaką stawką VAT opodatkowano ten towar?
A) 5% B) 8% C) 23% D) 108%

Ukryj Podobne zadania

Cena towaru bez podatku VAT wynosi 240 zł. Ten sam towar wraz z podatkiem VAT i 8% rabatem handlowym kosztuje 231,84 zł. Jaką stawką VAT opodatkowano ten towar?
A) 5% B) 8% C) 23% D) 105%

Cena pewnego towaru wraz z 7–procentowym podatkiem VAT jest równa 34 347 zł. Cena tego samego towaru wraz z 23–procentowym podatkiem VAT będzie równa
A) 37 236 zł B) 39 842,52 zł C) 39 483 zł D) 42 246,81 zł

Ukryj Podobne zadania

Cena towaru z 22% podatkiem VAT wynosi 183 zł. Cena tego towaru z 7% podatkiem VAT jest równa
A) 160,50 zł B) 195,81 zł C) 210,45 zł D) 223,26 zł

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje
A) 73,20 zł B) 49,18 zł C) 60,22 zł D) 82 zł

Ukryj Podobne zadania

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 90 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% kosztuje
A) 91,23 zł B) 110,7 zł C) 69,3 zł D) 105,13 zł

Wzrost podatku VAT z 7% do 22% spowodował wzrost ceny pewnego towaru o 5,55 zł. Cena tego towaru bez podatku VAT jest równa
A) 37 zł B) 39,59 zł C) 42,55 zł D) 25,23 zł

Ukryj Podobne zadania

Wzrost podatku VAT z 7% do 22% spowodował wzrost ceny pewnego towaru o 6,45 zł. Cena tego towaru przed wprowadzeniem podatku VAT była równa
A) 5,48 zł B) 43 zł C) 49,45 zł D) 96,75 zł

Wzrost podatku VAT z 7% do 22% spowodował wzrost ceny pewnego towaru o 10,65 zł. Cena tego towaru przed wprowadzeniem podatku VAT była równa
A) 92,61 zł B) 12,25 zł C) 71 zł D) 81,65 zł

Jeśli towar kosztuje 241 zł 56 gr razem z 22% podatkiem VAT, to jego cena bez podatku jest równa:
A) 198 zł B) 180 zł C) 172 zł D) 157 zł 76 gr

Ukryj Podobne zadania

Przy 23-procentowej stawce podatku VAT cena brutto lodówki jest równa 1574,4 zł. Jaka jest cena netto tej lodówki?
A) 985,6 zł B) 1936,512 zł C) 1280 zł D) 1290,49 zł

Jeśli telefon kosztuje 335 zł 50 gr razem z 22% podatkiem VAT, to jego cena bez podatku jest równa:
A) 257 zł B) 409 zł 31 gr C) 275 zł D) 261 zł 69 gr

Jeżeli cena towaru brutto (23% podatku VAT) wynosi 1845 zł, to cena tego towaru netto jest równa
A) 1500 zł B) 1420,65 zł C) 424,35 zł D) 1424 zł

Przy 23-procentowej stawce podatku VAT cena brutto samochodu jest równa 45 018 zł. Jaka jest cena netto tego samochodu?
A) 34 663,86 zł B) 36 600 zł C) 44 995 zł D) 55 372,14 zł

Koszt brutto wysłania SMS-a w usłudze Premium SMS wynosi 17,22 zł. Jaka jest wartość netto tego SMS-a, jeżeli koszt SMS-a obciążony jest 19% podatkiem dochodowym oraz 23% podatkiem VAT?
A) 7,12 zł B) 10,74 zł C) 25,20 zł D) 11,76 zł

spinner