Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 5095318

W trapezie równoramiennym ABCD , wysokość DE ma długość 6 cm. Punkt E dzieli dłuższą podstawę AB na dwa odcinki. Wiedząc, że |EB | = 8 cm , oblicz pole trapezu ABCD .

Wersja PDF
Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Jeżeli oznaczymy AE = FB = x to

DC = EF = EB − FB = 8− x

i pole trapezu jest równe

 AB + DC x + 8− x + x + 8 − x P = ----------⋅DE = ----------------------⋅6 = 8 ⋅6 = 4 8. 2 2

 
Odpowiedź: 48 cm 2

Wersja PDF