/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Trygonometryczne

Zadanie nr 2045751

Rozwiązanie równania ( 1) cosα − 2 (2sinα − 1 ) = 0 w przedziale  ∘ ∘ ⟨0 ,9 0 ⟩ , to
A) α = 45∘ lub α = 60∘ B) α = 45∘ lub α = 30∘
C)  ∘ α = 6 0 lub  ∘ α = 50 D)  ∘ α = 30 lub α = 60∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwszy nawias zeruje się gdy  1 cosα = 2 , czyli dla  ∘ α = 60 . Drugi nawias zeruje się gdy sinα = 12 , czyli dla α = 30∘ .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner