/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Romb

Zadanie nr 7485632

Bok rombu ma długość 17 cm, a jedna z jego przekątnych ma długość 30 cm. Pole tego rombu jest równe
A) 120 cm 2 B) 2 40 cm 2 C) 255 cm 2 D) 4 80 cm 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy romb.


PIC


Ponieważ przekątne rombu są prostopadłe i dzielą się na połowy, trójkąt ABS jest prostokątny oraz

 ∘ ------------ √ ---------- √ --- BS = AB 2 − AS 2 = 28 9− 225 = 64 = 8.

Przekątne dzielą romb na cztery przystające trójkąty, więc

P = 4P = 4 ⋅ 1-⋅AS ⋅BS = 2 ⋅15⋅ 8 = 240 cm 2. ABCD ABS 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner