/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Punkt na okręgu

Zadanie nr 1433712

Do okręgu o równaniu  2 2 (x− 1) + (y+ 3) = 25 należy punkt
A) (1,2) B) (− 1,− 2) C) (2,1) D) (− 2,− 1)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy kolejno współrzędne podanych punktów. Dane równanie spełnia punkt (1,2) .  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner