Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Równoległobok/Kąty

Wyszukiwanie zadań

Boki równoległoboku mają długości 6 i 14, a jego krótsza przekątna ma długość 11. Oblicz cosinus kąta rozwartego tego równoległoboku.

  • Uzasadnij, że sin 15∘ = √-----1∘--√- 2ctg 30 + 2
  • W równoległoboku ABCD dane są miary kątów |∡ABD | = 30∘ i |∡CAB | = 15∘ . Oblicz miarę kąta DAC .

W równoległoboku boki mają długości 3 i 7, a jedna z przekątnych ma długość 6. Oblicz cosinus kąta ostrego pod jakim przecinają się przekątne tego równoległoboku.

spinner