Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Różne

Wyszukiwanie zadań

W pudełku znajdują się kule w trzech kolorach. Kul niebieskich jest o 30 więcej niż kul zielonych, a kul czerwonych jest o 70 więcej niż kul niebieskich. Kule zielone i czerwone stanowią 75% wszystkich kul znajdujących się w pudełku. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W pudełku jest cztery razy więcej kul niebieskich niż zielonych.PF
W pudełku jest 40 kul niebieskich. PF

Piotrek ma w swojej bibliotece tylko książki historyczne i biograficzne. Książek historycznych ma 9, co stanowi 30% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek biograficznych Piotrka, to
A) 21 B) 30 C) 16 D) 10

Ukryj Podobne zadania

Karol ma w swojej bibliotece tylko książki przyrodnicze i sensacyjne. Książek przyrodniczych ma 12, co stanowi 40% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek sensacyjnych Karola, to
A) 21 B) 18 C) 36 D) 24

Gienek ma w swojej bibliotece tylko książki przygodowe i historyczne. Książek historycznych ma 21, co stanowi 35% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek przygodowych Gienka, to
A) 21 B) 31 C) 39 D) 43

Na ulicznym straganie z kwiatami sprzedano tyle samo róż, co tulipanów oraz 16 goździków. Goździki stanowiły 12,5% liczby sprzedanych kwiatów. Ile tulipanów sprzedano na straganie?
A) 56 B) 28 C) 64 D) 112

Jacek w trakcie przygotowań do matury rozwiązał w jednym miesiącu 35 zadań, a w drugim 42 zadania. Liczba zadań rozwiązana w trakcie drugiego miesiąca jest większa od liczby zadań rozwiązanych w pierwszym miesiącu o
A) 25% B) 7% C) 15% D) 20%

Ukryj Podobne zadania

Jacek w trakcie przygotowań do matury rozwiązał w jednym miesiącu 56 zadań, a w drugim 42 zadania. Liczba zadań rozwiązana w trakcie drugiego miesiąca jest mniejsza od liczby zadań rozwiązanych w pierwszym miesiącu o
A) 25% B) 7% C) 15% D) 20%

W sadzie rosną drzewa owocowe: grusze i jabłonie. Liczba grusz jest o 40% większa od liczby jabłoni. Jabłoni jest o 50 mniej niż grusz. Ile jabłoni rośnie w tym sadzie?
A) 20 B) 30 C) 70 D) 125

Do papierowej torebki, w której znajdowały się tylko czerwone kulki dorzucono 12 żółtych kulek i okazało się, że kulki żółte stanowią 20% wszystkich kulek w torebce.
Ile czerwonych kulek było początkowo w torebce?
A) 24 B) 32 C) 48 D) 60

Natalia przechowuje na zewnętrznym dysku USB swoje najważniejsze pliki. Diagram przedstawia procentowy rozkład pojemności tego dysku w zależności od rodzaju przechowywanych plików.


PIC


Gdyby Natalia skasowała wszystkie pliki muzyczne z tego dysku, to ilość wolnego miejsca zwiększyłaby się do 112 GB. Filmy zajmują na tym dysku A/B.
A) 320 GB B) 112 GB
Zdjęcia zajmują na dysku o C/D więcej miejsca niż dokumenty.
C) 16 GB D) 56 GB

Bezrobocie w pewnym kraju wynosi 10%. Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A) Jeżeli bezrobocie wzrośnie o 5 punktów procentowych, to będzie wynosiło 15%.
B) Jeżeli bezrobocie zmaleje o 3 punkty procentowe, to będzie wynosiło 7%.
C) Jeżeli bezrobocie spadnie o 5%, to będzie wynosiło 5%.
D) Jeżeli bezrobocie wzrośnie o 10%, to będzie wynosiło 11%.

W ciągu 20 dni zakład produkcyjny wykonał 2400 sztuk produktu. O ile procent należy zwiększyć wydajność produkcji, aby tę samą pracę wykonać w 16 dni?
A) 20% B) 25% C) 15% D) 30%

W czytelni ustawiono 20 stolików dwuosobowych i 10 stolików czteroosobowych. Po pewnym czasie 10% stolików dwuosobowych zastąpiono tą samą liczbą stolików czteroosobowych. Liczba stolików czteroosobowych zwiększyła się o
A) 2% B) 5% C) 10% D) 20%

Ukryj Podobne zadania

W projekcie hotelu zaplanowano wybudowanie 30 pokojów dwuosobowych oraz 10 pokojów jednoosobowych. Po pewnym czasie projekt hotelu uległ zmianie i 10% pokojów dwuosobowych zamieniono na pokoje jednoosobowe. Liczba pokojów jednoosobowych zwiększyła się o
A) 3% B) 30% C) 20% D) 10%

Tomek wyciął z papieru 15 trójkątów oraz pewną liczbę czworokątów. Gdyby rozciął każdy z czworokątów na dwa trójkąty, to liczba trójkątów zwiększyłaby się o 80%. Liczba czworokątów, które Tomek wyciął z papieru jest równa
A) 4 B) 3 C) 6 D) 8

Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział soków o różnych smakach, które zostały sprzedane podczas festynu. Najmniej sprzedano soku pomidorowego, tylko 15 kartonów, a najwięcej – soku jabłkowego.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Sprzedano łącznie 125 kartonów soków. PF
Sprzedano o 30 kartonów więcej soku jabłkowego niż pomidorowego.PF
spinner