Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Statystyka/Inne

Wyszukiwanie zadań

W tabeli podano oceny czterech uczniów, oraz obliczone na podstawie tych danych: średnią i medianę.


PIC


Wskaż, w którym wierszu tabeli popełniono błąd w obliczeniach.

Ola codziennie, przez tydzień, odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w ∘C ) wyniki jej pomiarów: − 2,3,4,0,− 3,2,3 .


PIC


Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.

Ukryj Podobne zadania

Wojtek codziennie, przez tydzień, odczytywał o 8 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w ∘C ) wyniki jego pomiarów: − 2,− 3,− 4,0,− 3,2 ,3 .


PIC


Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.

Dla zestawu liczb: 1, 3, 2, 4, 3
A) mediana jest równa 2 i średnia arytmetyczna jest równa 2,6.
B) mediana jest równa 3 i średnia arytmetyczna jest równa 3.
C) mediana jest równa 2 i średnia arytmetyczna jest równa 3.
D) mediana jest równa 3 i średnia arytmetyczna jest równa 2,6.

Wiadomo, że mediana liczb x + 7,x,x − 5,x + 2 ,x+ 7,x− 5 jest równa średniej tych liczb. Zatem liczba x
A) jest równa 3 B) jest równa 4 C) jest równa 5 D) może mieć dowolną wartość

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że mediana liczb x+ 5,x,x − 6,x + 2 ,x + 7,x− 5 jest dwa razy większa od średniej tych liczb. Zatem liczba x
A) jest równa 0 B) jest równa 1 C) jest równa 2 D) może mieć dowolną wartość

Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie.


PIC


Z informacji podanych na diagramie wynika, że
A) pracę klasową pisało 30 uczniów.
B) najczęściej powtarzającą się oceną jest 4.
C) mediana wyników z pracy klasowej wynosi 2.
D) średnia wyników z pracy klasowej jest równa 3,6.

Ukryj Podobne zadania

Na diagramie przedstawiono wysokość miesięcznych zarobków wszystkich pracowników pewnej firmy.


PIC


Z informacji podanych na diagramie wynika, że
A) w tej firmie pracuje 120 osób.
B) mediana miesięcznych zarobków wynosi 3250 zł.
C) średnia miesięcznych zarobków jest równa 3500 zł.
D) ponad połowa pracowników zarabia miesięcznie mniej niż 3500 zł.

Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie.


PIC


Z informacji podanych na diagramie wynika, że
A) pracę klasową pisało 24 uczniów.
B) najczęściej powtarzającą się oceną jest 3.
C) mediana wyników z pracy klasowej wynosi 4.
D) średnia wyników z pracy klasowej jest równa 3,5.

spinner