Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

W tabeli podano oceny czterech uczniów, oraz obliczone na podstawie tych danych: średnią i medianę.


PIC


Wskaż, w którym wierszu tabeli popełniono błąd w obliczeniach.

Ola codziennie, przez tydzień, odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w ∘C ) wyniki jej pomiarów: − 2,3,4,0,− 3,2,3 .


PIC


Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.

*Ukryj

Wojtek codziennie, przez tydzień, odczytywał o 8 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w ∘C ) wyniki jego pomiarów: − 2,− 3,− 4,0,− 3,2 ,3 .


PIC


Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.

Dla zestawu liczb: 1, 3, 2, 4, 3
A) mediana jest równa 2 i średnia arytmetyczna jest równa 2,6.
B) mediana jest równa 3 i średnia arytmetyczna jest równa 3.
C) mediana jest równa 2 i średnia arytmetyczna jest równa 3.
D) mediana jest równa 3 i średnia arytmetyczna jest równa 2,6.

Wiadomo, że mediana liczb x + 7,x,x − 5,x + 2 ,x+ 7,x− 5 jest równa średniej tych liczb. Zatem liczba x
A) jest równa 3 B) jest równa 4 C) jest równa 5 D) może mieć dowolną wartość

*Ukryj

Wiadomo, że mediana liczb x+ 5,x,x − 6,x + 2 ,x + 7,x− 5 jest dwa razy większa od średniej tych liczb. Zatem liczba x
A) jest równa 0 B) jest równa 1 C) jest równa 2 D) może mieć dowolną wartość

Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie.


PIC


Z informacji podanych na diagramie wynika, że
A) pracę klasową pisało 30 uczniów.
B) najczęściej powtarzającą się oceną jest 4.
C) mediana wyników z pracy klasowej wynosi 2.
D) średnia wyników z pracy klasowej jest równa 3,6.

*Ukryj

Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie.


PIC


Z informacji podanych na diagramie wynika, że
A) pracę klasową pisało 24 uczniów.
B) najczęściej powtarzającą się oceną jest 3.
C) mediana wyników z pracy klasowej wynosi 4.
D) średnia wyników z pracy klasowej jest równa 3,5.

Na diagramie przedstawiono wysokość miesięcznych zarobków wszystkich pracowników pewnej firmy.


PIC


Z informacji podanych na diagramie wynika, że
A) w tej firmie pracuje 120 osób.
B) mediana miesięcznych zarobków wynosi 3250 zł.
C) średnia miesięcznych zarobków jest równa 3500 zł.
D) ponad połowa pracowników zarabia miesięcznie mniej niż 3500 zł.