Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Dana przez opis

Wyszukiwanie zadań

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 liczbę liczb pierwszych mniejszych od n . Liczba f(31 )− f (12) jest równa
A) 5 B) 6 C) 4 D) 10

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 sumę jej cyfr. Liczba x dla której prawdziwa jest równość

f(21 5)+ f(314) − f(x ) = 2f(x) − f(2 45)

może być równa
A) 2114 B) 3115 C) 1611 D) 4103

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Spośród liczb: f (42) , f (44) , f (45) , f(4 8) największa to
A) f(4 2) B) f(44) C) f (45) D) f (48)

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Spośród liczb: f (75) , f (63) , f (99) , f(6 5) największa to
A) f(7 5) B) f(63) C) f (99) D) f (65)

Automat biletowy drukuje 30 biletów w ciągu 2 minut i 6 sekund. Który wzór opisuje zależność między liczbą wydrukowanych biletów (x ), a czasem ich druku w sekundach (y ), jeżeli tempo drukowania biletów nie ulega zmianie?
A) y = 126x B)  4,2- y = x C) y = 4 ,2x D)  -x- y = 4,2

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli odcinek AB podzielimy na 80 równych części, to każda część ma długość 0,15 cm. Który wzór opisuje zależność między liczbą równych części (x ), na którą dzielimy odcinek AB , a długością (y ) jednej takiej części w milimetrach?
A)  1,2- y = x B)  120- y = x C) y = 120x D)  -x- y = 1,2

spinner